Afmelden Lidmaatschap

Afmelden voor het lidmaatschap kan op  1 januari en op 1 juli. Om je af te melden geldt een opzeg termijn van 14 dagen.
Zie  de Lidmaatschapsvoorwaarden onder aan deze pagina.

Om je lidmaatschap te beëindigen vragen we onderstaand formulier in te vullen.
Je afmelding gaat dan naar de ledenadministratie.

Afmelden Lidmaatschap per 01 juli

 • DD dash MM dash JJJJ
  invoer dd-mm-jjj
 • De eerst volgende mogelijkheid om af te melden is 1 juli. Er geldt een opzegtermijn van 14 dagen.
 • Afmelden kan uitsluitend per 1 juli en per 1 januari. De opzegtermijn is twee weken. Opzeggen kan niet met terugwerkende kracht zoals vermeld in de lidmaatschapsvoorwaarden.

 

 

 

Lidmaatschapsvoorwaarden

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend via de website via deze pagina, per 1 januari en op 1 juli, met dien verstande dat een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht dient te worden genomen. U en uw sectiehoofd ontvangen altijd een bevestiging van de opzegging per e-mail.
 3. Contributie wordt twee maandelijks (incassomomenten januari, maart, mei, september en november) middels automatische incasso van uw bank- of girorekening geïncasseerd. Bij andere betalingsvormen worden er extra kosten, zijnde € 3,00 per keer, in rekening gebracht.
 4. Bij deelname aan meerdere secties wordt de contributie geheven voor de sectie met de hoogste contributie. Daarnaast wordt een toeslag van € 75,00 per jaar berekend voor de extra sectie waaraan men deelneemt.
 5. Wanneer meer dan drie leden uit één gezin lid zijn van Aqua ’68, geldt vanaf het vierde lid een korting van 50% op het laagst te betalen contributiebedrag.
 6. Voor de secties wedstrijdzwemmen en waterpolo is een startvergunning, volgens het tarief van de KNZB verplicht, voor leden van 12 jaar en ouder.
  Het bedrag wordt jaarlijks in maart geïncasseerd.
 7. Ieder lid van de sectie Waterpolo betaalt € 10,00 borg voor de caps.