Wedstrijdsport – Agenda

Voor de wedstrijden die we mogelijk als Aqua ’68 gaan zwemmen willen we verwijzen naar de site van KNZB Noord
waarop alle wedstrijden in de regio zijn opgenomen.
Als Zwemcommissie maken we hieruit samen met de trainers een selectie welke we daadwerkelijk ook gaan zwemmen.

Misschien ten overvloede maar de sectie Wedstrijdsport legt een boete op aan zwemmers die zich te laat afmelden voor een wedstrijd,
niet komen opdagen tijdens een wedstrijd of tijdens een wedstrijd niet verschijnen aan de start.Lees hierover meer in het boetebeleid.