NAVTC

Speciaal voor NAVTC Arabische vrouwen is er diplomazwemmen op dinsdag van 16.45 uur tot 17.30 uur, van 17.30 uur – 18.15 uur en van 18.15 uur tot 19.00 uur. Op deze momenten wordt er in verschillende niveaus gezwommen. Met de inrichting van het zwembad wordt speciaal rekening gehouden met hun geloofsovertuiging.

In onderstaande agenda staat aangegeven wanneer er wel of geen lessen zijn in verband met (school)vakanties. Ook andere activiteiten staan in deze agenda genoteerd.

Datum,Activiteit, Opmerking
-,-,-

Wanneer er wijzigingen optreden, zal u dit op tijd worden gemeld middels een email of is het te lezen op de website.

Zodra de basisscholen weer beginnen na de zomervakantie, starten onze lessen ook.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sanne ’t Hooft via opleidingen@aqua68.nl.