Vacature Bestuursvoorzitter

Bestuursvoorzitter

De taken van de Voorzitter bestaan uit:

  • Verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de vereniging, waarbij de aansturing vooral gebeurt via en samen met de vijf sectiehoofden binnen de verenigingen
  • Aansturen en coördineren van de bestuursvergaderingen (ongeveer 8 à 9 vergaderingen per jaar)
  • Leiding geven en verantwoording afleggen aan de Algemene Leden Vergadering van de vereniging
  • Zorgen voor navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur
  • Coördineren van de verschillende clubgeledingen, een verbindende schakel hierin zijn en hierover communiceren met het bestuur
  • Vertegenwoordiging van de vereniging

Heeft u / Heb jij interesse?   lees meer klik hier  of neem contact op via   secretaris@aqua68.nl.