Coronavirus UPDATE

Assen 10 april 2021

Beste leden en vrijwilligers van Aqua ‘68

Helaas zit de vereniging nog in de sportlockdown en kunnen nog steeds niet zwemmen.

Voor de periode mei-juni 2021 zal geen contributie incasso worden uitgevoerd. Echter op voorwaarde dat indien er in mei of juni onverhoopt toch gezwommen kan worden er eventueel een verrekening plaats zal vinden.

Luc Schepers
penningmeester

 

Assen 19 januari 2021

Beste leden en vrijwilligers van Aqua ‘68

Helaas zitten we met z’n allen nog steeds in een lockdown.
We kunnen nog steeds niet zwemmen en dat zal de komende weken ook niet het geval zijn.

Wat betekent dat voor de contributie?
We hoeven geen badhuur te betalen aan de Bonte Wever gedurende de lockdown.
Dit is normaal een grote kostenpost voor de vereniging.
Dit geeft ons als vereniging dan ook ruimte om gedurende de lockdown de contributie met 75% te verlagen.

In januari is echter wel het volledige bedrag aan contributie betaald.
We gaan het teveel betaalde bedrag achteraf verrekenen met de incasso van maart.
Hopelijk zijn we dan uit de lockdown maar mocht dat niet zo zijn, zal met een volgende incasso opnieuw het teveel betaalde bedrag worden verrekend.

Tot zover een update m.b.t. deze bijzondere situatie van een lockdown.

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Anne-Marie Lubbers
secretaris

 

Assen 14 december 2020

Geachte leden en vrijwilligers van Aqua ‘68

In navolging op de mededeling van onze regering dat we in een Lock down gaan tot tenminste dinsdag 19 januari, moeten we helaas ook de activiteiten van onze vereniging opnieuw stoppen omdat het zwembad dicht moet.

Dit houdt in dat er geen wedstrijden, trainingen, opleidingen zijn tot ten minste 19 januari.

Op 12 januari zal er opnieuw een persconferentie zijn en dan horen we hoe het verder gaat na 19 januari.
Na die persconferentie weten we meer en komen dat ook met een update.
Het is erg jammer dat we dit jaar op deze manier moeten afsluiten, maar we doen het ermee.

We wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en hop naar 2021.

En blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Anne-Marie Lubbers
secretaris

 

 

Assen,  9 juni 2020

Geachte leden en vrijwilligers van Aqua ‘68

De trainingen zijn weer begonnen!
De trainingen zijn weer begonnen en het aanpassen aan de richtlijnen lijkt allemaal goed te gaan. Het opstarten heeft soms nog wat problemen gegeven en voor diegene die dat betrof willen we ook onze excuses aanbieden. Via een brief wil het bestuur u informeren en nog wat punten opnieuw onder de aandacht brengen.

Contributie:
In de eerste brief hebben we jullie geïnformeerd m.b.t. de contributie.
We hebben na maart geen contributie meer geïnd en afgesproken dat we de rest van dit seizoen ook geen contributie meer gaan innen.
Vanaf september 2020, start nieuw seizoen, wordt er weer contributie geïnd.

Richtlijnen RIVM en Bonte Wever:
Helaas is het virus er nog steeds en daarom moeten we ons aan alle richtlijnen die gelden blijven houden.
Dit geldt zowel voor de richtlijnen van het RIVM maar ook voor die van de Bonte Wever.
De richtlijnen van de Bonte Wever staan ook op de website van Aqua ‘68
Hierin staat o.a. informatie in m.b.t. hoe veel personen er tegelijk in de kleedruimte mogen zijn, of er wel of geen gebruik van het toilet mag worden gemaakt, waar is ingang en uitgang van De Bonte Wever, looproutes en parkeermogelijkheden.
Kortom, zeer belangrijk om dit protocol aandachtig te lezen.
Dit protocol dient door iedereen te worden gelezen voordat men vertrekt naar de training en natuurlijk ook te worden nageleefd!

De Algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is in april uitgesteld i.v.m. Corona. De vergadering staat nu gepland op 16 september a.s.
Via de website zal worden gecommuniceerd waar en hoe laat. We kunnen nu nog niet zeggen, i.v.m. Corona richtlijnen, in welke vorm deze vergadering zal plaatsvinden.
De uitnodiging voor de vergadering, de notulen en de agenda worden geplaatst op onze
website. Ook zal op tijd worden gecommuniceerd in welke vorm en waar er wordt
vergaderd.

lees hier de brief

 

 

Assen,  13 mei 2020

Geachte leden en vrijwilligers van Aqua ‘68
Naar aanleiding van de nieuwe regels en de versoepeling van de intelligente lockdown gaan we herstarten met de training.
Via de sectie worden de leden op de hoogte gebracht.

De Coronacrisis houdt ons allemaal nog wel in z’n greep.
Er zijn dan ook richtlijnen waar we ons allemaal aan moeten houden. Zowel binnen als buiten het zwembad.
Zo zijn er de algemene richtlijnen van het RIVM. Deze moeten worden nageleefd. De Bonte Wever heeft ook een aanvullend protocol, speciaal voor ons als gebruikers van het zwembad.

Hierin staat o.a. informatie met betrekking tot de hoeveelheid personen die tegelijk in de kleedruimte mogen, of er wel of geen gebruik van het toilet mag worden gemaakt, waar de
ingang en uitgang van De Bonte Wever zijn, looproutes en parkeermogelijkheden. Kortom, zeer belangrijk om dit protocol aandachtig te lezen.
Dit protocol dient door iedereen te worden gelezen voordat men vertrekt naar de training en natuurlijk ook te worden nageleefd!

Bij iedere training is er een Coronaverantwoordelijke aanwezig. Deze persoon zal zich kenbaar maken bij aanvang van het betreden van het zwembad en ook vragen of je het
protocol hebt gelezen. Voor vragen kun je bij deze persoon terecht. De aanwijzingen van deze persoon dienen te worden opgevolgd. Bij het niet naleven van de regels en opvolgen
van de aanwijzingen van deze verantwoordelijke, wordt u geacht de training en ook de Bonte Wever te verlaten.

Ieder lid krijgt van zijn of haar sectie ook specifieke informatie m.b.t. het protocol voor de betreffende sectie en ook met de aanvangsdatum van de trainingen en de trainingstijden.

Brief leden herstarten trainingen 13-5-2020

Het protocol vindt u hier.

 

Assen,  07 mei 2020

Geachte leden en vrijwilligers van Aqua ‘68
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet. Onder voorwaarden mogen binnenzwembaden vanaf 11 mei 2020 weer worden geopend. Echter is het complex van de Bonte Wever niet alleen en uitsluitend een binnenbad en “deze beslissing ligt bij de verantwoordelijke exploitanten van de zwembaden. “  zo meldt de KNZB.
Bij de KNZB, NRZ en andere bonden wordt hard gewerkt aan het schrijven protocollen hoe aan de voorwaarden kan worden voldaan.  Obstakels zijn hierin o.a. kleedruimtes en douches.

 

Assen,  21 april 2020

Geachte leden en vrijwilligers van Aqua ‘68
Naar aanleiding van de persconferentie van de regering. De maatregelen met betrekking tot de corona-crisis blijven vooralsnog ongewijzigd. Voor ons als zwemvereniging heeft de corona-crisis de beperking van binnen sporten en in het complex van de Bonte Wever tot gevolg dat we niet kunnen zwemmen. Alle verenigingsactiviteiten liggen stil en dit gaat zeker tot 20 mei duren.
Zoals aangekondigd wordt er op 1 mei (periode mei-juni) geen contributie-incasso uitgevoerd.

 

Assen,  26 maart 2020

Geachte leden en vrijwilligers van Aqua ‘68
De effecten van de corona-crisis zijn voor iedereen merkbaar. Ook voor ons als zwemvereniging heeft de corona-crisis een enorme impact. Alle verenigingsactiviteiten liggen stil en dit gaat naar alle waarschijnlijkheid tot 1 juni duren. Jullie hebben veel vragen….

Het bestuur is bezig met het inventariseren van de financiële gevolgen voor de vereniging. En heeft besloten om voor de periode mei – juni geen contributie incasso uit te voeren, waarbij het bestuur hoopt dat we vanaf 1 juni weer kunnen zwemmen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, zullen wij op dat moment met nieuwe maatregelen komen.
We vragen jullie dringend om de contributie NIET te storneren  omdat dit directe en zeer grote financiële gevolgen voor de vereniging heeft.

brief aan de leden

Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Luc Schepers
Penningmeester

 

Assen,  19 maart 2020

Geachte leden en vrijwilligers van Aqua ‘68
In navolging op de brief van 12 maart jl. sturen we deze brief om een update te geven m.b.t. wat de corona crisis betekend voor alle activiteiten van Aqua’68.
Alle activiteiten liggen sowieso stil tot 6 april, zoals ook is aangekondigd door de Nederlandse Regering.
Zodra er iets bekend is wanneer de activiteiten , zoals trainingen en wedstrijden eventueel weer kunnen starten, gaan we dat via onze website bekend maken.
Ook heeft deze crisis consequentie voor de Algemene Ledenvergadering die gepland staat voor 8 april as..
Deze vergadering wordt verschoven naar een nader te bepalen datum.

De volledige brief 19 maart 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Anne-Marie Lubbers
Secretaris

 

Assen,  16 maart 2020

Aanvullend op de brief van 12 maart kunnen we melden dat ALLE verenigingsactiviteiten tot en met 6 april worden stop gezet.
De datum in de brief van 12 maart is daarmee tot en met  6 april verlengd.

 

Assen,  12 maart 2020

Geachte leden en vrijwilligers van Aqua ‘68
In navolging op het advies van de KNZB  van vandaag 12 maart,  heeft het bestuur besloten om dat advies op te volgen en vanaf morgen 13 maart  alle activiteiten georganiseerd door de vereniging, stop te zetten.
Dit houdt in dat er geen wedstrijden, trainingen, opleidingen zijn tot ten minste 31 maart.

Na 31 maart hopen we alle activiteiten weer op te pakken.
Als er in dit besluit verandering  komt, zal er opnieuw een brief naar jullie worden verstuurd.

brief 12 maart 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Anne-Marie Lubbers
secretaris

 

KNZB informatie