Coronavirus

Assen,  26 maart 2020

Geachte leden en vrijwilligers van Aqua ‘68
De effecten van de corona-crisis zijn voor iedereen merkbaar. Ook voor ons als zwemvereniging heeft de corona-crisis een enorme impact. Alle verenigingsactiviteiten liggen stil en dit gaat naar alle waarschijnlijkheid tot 1 juni duren. Jullie hebben veel vragen….

Het bestuur is bezig met het inventariseren van de financiële gevolgen voor de vereniging. En heeft besloten om voor de periode mei – juni geen contributie incasso uit te voeren, waarbij het bestuur hoopt dat we vanaf 1 juni weer kunnen zwemmen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, zullen wij op dat moment met nieuwe maatregelen komen.
We vragen jullie dringend om de contributie NIET te storneren  omdat dit directe en zeer grote financiële gevolgen voor de vereniging heeft.

brief aan de leden

Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Luc Schepers
Penningmeester

 

Assen,  19 maart 2020

Geachte leden en vrijwilligers van Aqua ‘68
In navolging op de brief van 12 maart jl. sturen we deze brief om een update te geven m.b.t. wat de corona crisis betekend voor alle activiteiten van Aqua’68.
Alle activiteiten liggen sowieso stil tot 6 april, zoals ook is aangekondigd door de Nederlandse Regering.
Zodra er iets bekend is wanneer de activiteiten , zoals trainingen en wedstrijden eventueel weer kunnen starten, gaan we dat via onze website bekend maken.
Ook heeft deze crisis consequentie voor de Algemene Ledenvergadering die gepland staat voor 8 april as..
Deze vergadering wordt verschoven naar een nader te bepalen datum.

De volledige brief 19 maart 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Anne-Marie Lubbers
Secretaris

 

Assen,  16 maart 2020

Aanvullend op de brief van 12 maart kunnen we melden dat ALLE verenigingsactiviteiten tot en met 6 april worden stop gezet.
De datum in de brief van 12 maart is daarmee tot en met  6 april verlengd.

 

Assen,  12 maart 2020

Geachte leden en vrijwilligers van Aqua ‘68
In navolging op het advies van de KNZB  van vandaag 12 maart,  heeft het bestuur besloten om dat advies op te volgen en vanaf morgen 13 maart  alle activiteiten georganiseerd door de vereniging, stop te zetten.
Dit houdt in dat er geen wedstrijden, trainingen, opleidingen zijn tot ten minste 31 maart.

Na 31 maart hopen we alle activiteiten weer op te pakken.
Als er in dit besluit verandering  komt, zal er opnieuw een brief naar jullie worden verstuurd.

brief 12 maart 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Anne-Marie Lubbers
secretaris

 

KNZB informatie