Een goed idee! Collecteer ook mee voor de NSGK!

Aqua’68 is door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) gevraagd mee te helpen met collecteren met als thema

NSGKEen goed idee! Collecteer ook mee!

 

De NSGK biedt de mogelijkheid om geld in te zamelen voor onze vereniging. Door mee te doen aan de landelijke collecteweek van NSGK, van 16 t/m 21 november 2015, kan onze vereniging voor 50% meedelen in de opbrengst.

Het afgelopen jaar hebben 173 projecten met ruim 2700 vrijwilligers meegedaan aan de collecte actie van NSGK. Het heeft een gezamenlijk bijdrage opgeleverd van maar liefst 195.000 euro, een fantastisch resultaat natuurlijk!

Wij nodigen leden en ouders van leden van harte uit om ook te collecteren voor het NSGK. Collectanten kunnen desgewenst worden ondergebracht bij de diverse wijkhoofden in Assen en of omgeving. Heeft u belangstelling dan kunt u zich opgeven via zwemcommissie@aqua68.nl. Wilt u bij uw eventuele opgave uw voorletters, roepnaam, achternaam, volledige adres, telefoonnummer, mobiel nummer en uw emailadres vermelden. Vriendelijk verzoek om uw opgave vóór 27 oktober 2015 te doen.

Samen met u  kan NSGK nog  meer drempels wegnemen voor kinderen  en jongeren met een handicap! Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking.

Meer informatie over NSGK vind u op hun website.