header footer

Opleidingen

De sectie Opleidingen is de afdeling voor het diplomazwemmen binnen de zwem- en polovereniging Aqua ’68. Wij leiden kinderen op vanaf het B-diploma. Na het compleet maken van het A-B-C, bieden wij de mogelijkheid tot het behalen van meerdere zwemvaardigheidsdiploma’s en diploma's van snorkelen, survival en waterpolo.

Op de zaterdagmorgen wordt er geoefend voor de volgende diploma’s:

  • A, B en C
  • Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 (ZV)
  • Survival 1,2, en 3 (Surv.)
  • Snorkelen 1, 2 en 3 (SN)
  • Waterpolo 1,2 en 3 (WP).

Voor het diploma van Snorkelen adviseren wij om in het bezit te zijn van minimaal Zwemvaardigheid 1, Survival 1. Dit heeft te maken met de longinhoud en de conditie die een kind nodig heeft om dit diploma te behalen.

Drie keer per jaar wordt er afgezwommen. Voor het afzwemmen wordt er proef-gezwommen. Dit om de sfeer en organisatie van het diploma-zwemmen met uw kind te trainen. Wanneer uw kind hierbij niet aanwezig kan zijn, dient u dit tijdig te melden. Na elke afzwemdata worden de groepen weer opnieuw ingedeeld.

Binnen onze vereniging is het voor je kind mogelijk om door te stromen en zo deel uit te maken van diverse secties. Naast de sectie opleidingen is het (mits de leeftijd en vaardigheden het toelaten) bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat je kind ook bij de sectie wedstrijdsport, de sectie waterpolo of de sectie zwemmend redden traint. Jonge kinderen die net het diploma C hebben gehaald adviseren wij wel eerst minimaal het diploma zwemvaardigheid 1 te behalen vóór een doorstroom naar de afdeling waterpolo, wedstrijdzwemmen of zwemmend redden. Het is bij alle secties mogelijk een paar proeflessen te volgen.

Voor meer informatie kunt je terecht bij Yoeri Bisschop via opleidingen@aqua68.nl.