Aanmelden ALV 2020

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering 2020

 

Assen, 01 september 2020

Beste leden van Aqua ’68

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de zwem- en polovereniging Aqua ’68.
De vergadering zal worden gehouden op woensdag 16 september 2020 in de “de Bonte Wever” te Assen.

In verband met de regels van het RIVM is het verplicht  om je vooraf aan te melden.
Middels onderstaand formulier kun je je aanmelden voor de ALV.
De aanmelding sluit op 16 september 2020 om 12:00uur

Meer informatie en jaarverslagen voor de ALV vindt je hier