Algemene Leden Vergadering 2020 uitgesteld

In verband met de maatregelen rond het coronavirus heeft het bestuur besloten om de algemene ledenvergadering van 9 april a.s. tot nader order uit te stellen.