Fotobeleid

Regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames.

Om de privacy van onze leden, vrijwilligers en bezoekers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames. Onderstaande regels gelden voor eigen leden en bezoekers aan onze trainingen.

 • U mag foto- of filmopnames maken van uzelf in het zwembad, maar er mogen geen andere leden of vrijwilligers herkenbaar te zien of te horen zijn.
 • Het is niet toegestaan om tijdens trainingen foto- of filmopnames van anderen te maken. Wilt u toch een opname maken van iemand anders? Vraag dan vooraf toestemming aan diegene én aan de aanwezige trainer. Vertel er ook bij wat u met de foto of film wilt doen.
 • Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnames van die persoon maken. Óók van leden jonger dan 16 jaar mag u zonder toestemming van ouders/verzorger of wettelijk vertegenwoordiger geen foto- of filmopnames maken. Dit in overeenstemming met de huisregels van de zwembaden in Groningen.
 • Het delen van foto’s en filmmateriaal via social-media is alleen toegestaan na toestemming van de persoon of zorg dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto / film zichtbaar zijn.
 • Het gebruik van verborgen camera’s is tevens niet toegestaan.
 • Aqua ‘68 heeft geen centrale afspraken met leden hierover. Ieder lid kan zelf aangeven niet gefotografeerd te willen worden. Het betreffende lid dient zelf actief te voorkomen dat hij/zij wordt gefotografeerd .
 • Bij wedstrijden en activiteiten kunnen bovenstaande regels minder streng worden gehandhaafd en kunnen sportfotografen en/of journalisten aanwezig zijn. Desondanks stelt de AVG dat dergelijke activiteiten geen verschil maken in het vragen naar toestemming.

 

Regels voor het gebruik van socialmedia.

Uiteraard mag u via socialmedia laten weten wat u van Aqua ’68 vindt. Graag zelfs! Het delen van foto’s of filmpjes die u bij een activiteit van Aqua ’68 maakt mag u niet zomaar delen op socialmedia. Hiervoor geldt ook het fotobeleid.

Bij het gebruik van socialmedia gelden de volgende aanvullende regels:

 • Ga respectvol om met elkaar. De omgangsregels gelden ook voor het gebruik van socialmedia
 • Vraag altijd vooraf, met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er ook bij wat u met de foto of een film wilt doen.
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.
 • Wees bewust van het karakter van socialmedia. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
 • Doe niets op socialmedia wat u, andere leden of bezoekers van/bij Aqua ’68 kan schaden.