Lidmaatschapsvoorwaarden

Lidmaatschapsvoorwaarden

  1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend via de website (Afmelden), per 1 januari en op 1 juli, met dien verstande dat een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht dient te worden genomen. U en uw sectiehoofd ontvangen altijd een bevestiging van de opzegging per e-mail.
  3. Contributie wordt twee maandelijks (incassomomenten januari, maart, mei, september en november) middels automatische incasso van uw bank- of girorekening geïncasseerd. Bij andere betalingsvormen worden er extra kosten, zijnde € 3,00 per keer, in rekening gebracht.
  4. Bij deelname aan meerdere secties wordt de contributie geheven voor de sectie met de hoogste contributie. Daarnaast wordt een toeslag van € 50,00 per jaar berekend voor de extra sectie waaraan men deelneemt.
  5. Wanneer meer dan drie leden uit één gezin lid zijn van Aqua ’68, geldt vanaf het vierde lid een korting van 50% op het laagst te betalen contributiebedrag.
  6. Eventuele startvergunningen worden in januari/februari geïncasseerd.
  7. De contributie voor de sectie waterpolo is inclusief de jaarlijkse bijdrage van € 10,00 voor het capfonds.
  8. Ieder lid van de sectie Waterpolo betaalt € 10,00 borg voor de caps.