Masterzwemmen – Trainingen

De trainingen voor masterzwemmen is op maandagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur.

De training van de masterzwemmers op de maandagavondtraining is opgesplitst in twee groepen. Op de training wordt gewerkt aan het verbeteren van de conditie en techniek. Met de Coopertest kan de conditie worden bepaald. De afstand die in twaalf minuten wordt afgelegd is weergegeven in meters. De coopertest wordt twee keer per jaar afgenomen.

In onderstaand overzicht kan aan de hand van de afgelegde afstand afgelezen worden hoe het met de conditie is gesteld. De conditie wordt weergegeven naar de verschillende leeftijdsgroepen bij de man of de vrouw.

De conditie is voor elke zwemmer redelijk te meten. Naast de afgelegde afstand speelt uiteraard ook de leeftijd een rol. Onderstaand staat weergegeven informatie van het Zwem- Informatie- en Documentatiecentrum over het conditieniveau van zwemmers.

Conditieniveau Geslacht 13-19 20-29 30-39 40-49 50-59
Zeer zwak M onder 500 onder 400 onder 350 onder 350 onder 250
V onder 400 onder 300 onder 250 onder 200 onder 150
Zwak M 500-600 400-500 350-450 300-400 250-350
V 400-500 300-400 250-350 200-300 150-250
Middelmatig M 600-700 500-600 450-550 400-500 350-450
V 500-600 400-500 350-450 300-400 250-350
Goed M 700-800 600-700 550-650 500-600 450-550
V 600-700 500-600 450-550 400-500 350-450
Uitstekend M boven 800 boven 700 boven 650 boven 600 boven 550
V boven 700 boven 600 boven 550 boven 500 boven 450

De gezwommen afstand geeft een indicatie over de gesteldheid van de conditie. Wanneer een persoon de borstcrawl goed beheerst, wordt tijdens de test een grotere afstand afgelegd dan wanneer de schoolslag wordt gezwommen. Volgens mij moet de tabel nog verder ontwikkeld worden. Alleen bij redelijk geoefende zwemmers wordt goed inzicht verkregen. Leg nooit onvoorbereid een Coopertest af.

In onderstaande agenda staat aangegeven wanneer er wel of geen trainingen zijn in verband met schoolvakanties.

Vakantie Wel/geen training Opmerking

Wanneer er wijzigingen optreden, zal u dit op tijd worden gemeld middels een email of is het te lezen op de website.
Daarnaast werken we ook met een App groep waarin informatie wordt gedeeld. Werken we met een app waarin we vragen van de leden om op te geven of je wel of niet komt zwemmen en we daarmee een indicatie hebben hoeveel zwemmers er komen

Zodra de basisscholen weer beginnen na de zomervakantie, starten onze trainingen ook.