Merk van der Meulen erelid van Aqua’68

Merk is in zijn jonge jaren al lid geweest van Aqua’68.

Vanaf het moment dat zijn zoon Friso lid werd van de vereniging werd zijn betrokkenheid hernieuwd. Friso zat eerst bij opleiding maar al snel ging hij daarnaast ook naar de afdeling wedstrijdsport. Talent kon Friso niet ontzegd worden.

De commissie van de afdeling wedstrijdsport en de hoofdtrainer stonden op dat moment een beleid voor dat niet door het volledige bestuur werd gedeeld. Het gevolg was dat na veel overleg nagenoeg het voltallige commissie en de hoofdtrainer vertrokken.

Een oplossing werd gezocht. In juni 2006 kwamen uit het wedstrijdzwemmen een aantal ouders bijeen in De Dissel in Marsdijk met de toenmalige algemeen voorzitter. Het betrof onder meer Hennij Appeldoorn, Grietje Meijer, Arnoud Sluijk, Moniek Vijfschaft, Annette Bakker en Merk van der Meulen. Zij vormden een nieuwe commissie. Annette werd secretaris en Merk voorzitter. Later zouden ook Trea Dekker, Janneke Tienkamp. Hilda Hoogeveen, Ans Jonker, Renée Speelman, Gineke Suk, Janine van Meerendonk en Martin de Jonge onderdeel worden van het zwemgebeuren.

Merk ondervond bij het werk voor Aqua’68 veel steun van zijn vrouw Pauline.

De commissie zocht voor de technische invulling externe ondersteuning bij de KNZB en Bouke Kroon uit Stadskanaal ondersteunde de trainersgroep die werd aangestuurd door Frans Thomas en ook Willem van Eeks.

Er kwam rust in de vereniging. Merk gebruikte zijn netwerk. Dat kwam ook goed van pas bij het veertigjarig jubileum. Zeker ook voor wat betreft de sponsoring.

Het trainingskamp ging van Schoonebeek naar Gasselternijveen, eerst in tenten. Later in een groepsaccommodatie met veel zwemmers en begeleiding.

Onder Merk namen veel zwemmers deel aan de Nationale Jeugdkampioenschappen. Merk was een daadkrachtig voorzitter van de commissie en een goede ploegleider.

Overleg met Najade om tot een fusie te komen mislukte op het nippertje. In een stemming waren het de waterpoloërs van Najade die een samengaan blokkeerden. De zwemmers hadden al een startgemeenschap met Aqua’68 , die daarna werd opgeheven.

Toen Freek in 2010 stopte als algemeen voorzitter werd Merk waarnemend voorzitter. Een jaar later werd hij gekozen tot voorzitter en nam Martin het werk voor het zwemmen van Merk over.

In de periode dat Merk voorzitter was werd ook veel gebruik gemaakt van Sport Drenthe. Vooral Anne Prins leverde een grote bijdrage de vereniging te renoveren.

Het kwaliteiten van Friso werden door de overgang naar Trivia verder ontwikkeld. Voor Merk wel een grote belasting. Maar Merk blijft voorzitter. Merk was een goede voorzitter met aandacht voor alle afdelingen. Hij zorgde voor rust in de vereniging.

Merk haalde de contacten met de gemeente en de Bonte Wever aan. De subsidieregelingen van de gemeente werden verbeterd. Naar buiten krijgt de vereniging een prima naam. Ook de contacten met het district en de bond worden goed onderhouden.

De gemeente Assen waardeerde het werk van de vereniging, onder meer ook door deelname aan positief coachen, zeer. Een beloning was deelname aan de uitwisseling met het Poolse Poznan.

Onder Merk kwam de afdeling G-zwemmen tot stand en kregen vrouwen van de Nederlandse Arabische Vriendschapsvereniging voor taal en cultuur een plekje in de vereniging.

Merk heeft een druk bestaan. Werk en privé. Hij heeft keuzes moeten maken. Het gevolg is dat Aqua’68 op zoek moet naar een nieuwe voorzitter.

Gelet op de grote verdiensten die Merk in een lange periode voor de vereniging heeft gehad, heeft het bestuur aan de algemene ledenvergadering voorgesteld om Merk van der Meulen te benoemen tot erelid van Aqua’68.