Opleidingen – Lesschema

In onderstaande lesschema staat aangegeven wanneer de lessen zijn en eventuele bijzonderheden ten aanzien van de lessen.
Wanneer er wijzigingen optreden, zal u dit op tijd worden gemeld middels een email of is het te lezen op de website.

lesplanner 2018-2019