header footer

Organisatie

Binnen de vereniging zijn veel vrijwilligers actief. Dit betreft zowel bestuurlijk als technisch kader. Er is een dagelijks bestuur en daarnaast wordt het bestuur aangevuld met de voorzitters van de verschillende sectiecommissies. In onze vereniging zijn dit de sectiehoofden.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 

 

Algemene Leden Vergaderingen

Jaarlijks, aan het einde van het eerste kwartaal, vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. De agenda, notulen en verslagen voor de ALV zijn hieronder te downloaden.

ALV 2024

ALV 2023

ALV 2022

ALV 2021

ALV 2020

AlV 2019