header footer

Reddingsbrigade

Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is waar de leden van de Reddingsbrigade zich voor inzetten. 

Het doel van reddingsbrigade is het voorkomen en bestrijden van verdrinkingsongevallen, in de ruimste zin van het woord. We doen dit door iedereen kennis en vaardigheden aan te leren om jezelf, maar ook anderen die te water zijn geraakt te kunnen helpen.

We volgen een bepaald programma om zo aan het eind van het seizoen examen te kunnen doen. De examens zijn meestal rondom de TT, aan het eind van juni. Dit doen we voor onderstaande diploma's: 

– Junior Redder 1 t/m 4

Kinderen kunnen na het ZwemABC meteen doorstromen naar Junior Redder 1. Sport en plezier staat bij deze diploma’s voorop. Het voornaamste doel is om spelenderwijs de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten. Eerst door het verder watervreesvrij maken, het verbeteren van de zwemtechniek en het omgaan met bijzondere situaties in het water. Daarna maken kinderen kennis met verschillende hulp- en reddingsmiddelen en wordt een begin gemaakt met het aanleren van de vaardigheden om een redding vanaf de kant uit te voeren.  

– Zwemmend Redder 1 t/m 4

Diploma's zwemmend redder gaat een stapje verder dan de Junior Redder. Hier leer je hoe iemand zwemmend gered kan worden. Bij deze redding wordt de nadruk gelegd op het benaderen en het vervoeren van een drenkeling. Samenwerken staat hier centraal. Er wordt meer ingegaan op het handelen tijdens een ongeval, het zoeken van drenkelingen in onbekend water en zorgen voor veiligheid tijdens een redding voor redder en drenkeling.

– Lifesaver 1 t/m 3

De lifesaver diploma’s zijn de laatste diploma’s in de lifesaving lijn. Een Lifesaver bekwaamt zich in het redden van drenkelingen en het vergroten van zijn zelfredzaamheid en leert daarmee (zelfstandig) adequaat hulp te verlenen, mocht hij ergens een drenkeling aantreffen. Daarnaast maakt het verlenen van eerste hulp ook onderdeel uit van deze diploma's.