Reddingsbrigade – Opleiden voor Zwemmend Redden

Vandaag waren er 2 leden van de Task Force Opleidingen vanuit o.a. Reddingsbrigade Nederland in Assen aanwezig. Samen met diverse leden van andere reddingsbrigades uit de regio hebben we onze mening gegeven hoe de stand van zaken is qua opleidingen binnen de (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Hiermee wil Reddingsbrigade Nederland kijken hoe de opleidingen in praktijk verlopen en of er ruimte is voor verbetering. Er zijn diverse punten benoemd waar ruimte is voor verbetering, met name voor de hogere bondsopleidingen. Alles staat op papier en wordt meegenomen in de overleggen van de Task Force. In het voorjaar komt er een vervolg op.