Vacature Voorzitter

Bestuursvoorzitter

De taken van de Voorzitter bestaan uit:

 • Verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de vereniging, waarbij de aansturing vooral gebeurt via en samen met de vijf sectiehoofden binnen de verenigingen
 • Aansturen en coördineren van de bestuursvergaderingen (ongeveer 8 à 9 vergaderingen per jaar)
 • Leiding geven en verantwoording afleggen aan de Algemene Leden Vergadering van de vereniging
 • Zorgen voor navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur
 • Coördineren van de verschillende clubgeledingen, een verbindende schakel hierin zijn en hierover communiceren met het bestuur
 • Vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten toe (woordvoerder)
 • Aanspreekpunt zijn voor de gemeente, De Bonte Wever, KNZB, regio, subsidiegevers, etc.

Aan de Voorzitter worden de volgende eigen gesteld:

 • Oog hebben voor de belangen van de verschillende secties en de verbindende schakel zijn
 • Vergaderingen kunnen leiden
 • Scheiden van hoofd- en bijzaken
 • Het netwerk naar buiten toe actief kunnen onderhouden
 • Goede omgang met vrijwilligers
 • Flexibele instelling en stressbestendig.

De Voorzitter krijgt het volgende geboden:

 • Veel enthousiaste vrijwilligers om mee samen te werken
 • Financieel sterke vereniging
 • Afwisselende taken
 • Leuk netwerk
 • Ontspanning door inspanning.

Mocht u/jij geïnteresseerd zijn, neem dan contact op via secretaris@aqua68.nl.