Vacatures

Onze vereniging kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. We zijn dan ook met enige regelmaat op zoek naar (ouders van) leden die zich in willen zetten voor onze vereniging. Dat varieert van hulp, trainer, official tot bestuursleden.

Op dit moment zijn er de volgende vacatures die we graag spoedig willen invullen.

Bestuursvoorzitter

De taken van de Voorzitter bestaan uit:

  • Verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de vereniging, waarbij de aansturing vooral gebeurt via en samen met de vijf sectiehoofden binnen de verenigingen
  • Aansturen en coördineren van de bestuursvergaderingen (ongeveer 8 à 9 vergaderingen per jaar)
  • Leiding geven en verantwoording afleggen aan de Algemene Leden Vergadering van de vereniging
  • Zorgen voor navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur
  • Coördineren van de verschillende clubgeledingen, een verbindende schakel hierin zijn en hierover communiceren met het bestuur
  • Vertegenwoordiging van de vereniging

Heeft u / Heb jij interesse?   lees meer klik hier  of neem contact op via   secretaris@aqua68.nl.

Bestuurssecretaris

De taken van de secretaris bestaan uit:

Je bent verantwoordelijk voor het plannen van de bestuursvergaderingen, algemene en bijzondere ledenvergaderingen en bijbehorende uitnodigingen aan (ere)leden, sponsors en andere betrokkenen voor deze bijeenkomsten. Daarnaast ben je lid van het dagelijks bestuur(DB)

Samen met de voorzitter onderhoud je contacten met de KNZB, District Noord KNZB en gemeentelijke instanties. (respectievelijk overheidsinstanties).
Professioneel in communicatie in de breedste zin van het woord.
Verantwoordelijk voor alle PR buiten de club.
Je pakt, samen met het DB, taken op die buiten de verantwoordelijkheid van de afdelingen liggen.

Heeft u / Heb jij interesse?   lees meer klik hier  of neem contact op via  voorzitter@aqua68.nl.

Official Wedstrijdsport

Wij zijn op zoek naar meerdere (ouders van) leden (m/v) die zicht willen gaan inzetten als official bij het wedstrijdzwemmen. Je begint als tijdwaarnemer. Een tijdwaarnemer is iemand die tijdens een wedstrijd aan de rand van het zwembad staat om de tijden van de zwemmers op te nemen of om de keerpunten te controleren. Een belangrijke taak bij het wedstrijdzwemmen dus, en zonder officials kunnen en mogen er geen wedstrijden plaatsvinden.

Mocht u/jij geïnteresseerd zijn, neem dan contact op via zwemcommissie@aqua68.nl.

Scheidsrechter Waterpolo

Wij zijn op zoek naar een of meerdere leden (m/v) die zich willen gaan inzetten als scheidsrechter voor de vereniging. Dit houdt in dat je een aantal avonden op cursus gaat. Bij deze cursus worden de spelregels nogmaals herhaald, en krijg je uitleg over hoe je het best leiding kunt geven aan een wedstrijd. Na het succesvol afsluiten van de scheidsrechterscursus mag je wedstrijden gaan fluiten. Je moet er rekening mee houden dat je ongeveer 10 wedstrijden per jaar moet fluiten. Hierbij wordt rekening gehouden met wedstrijden die je zelf met je team speelt.

Mocht u/jij geïnteresseerd zijn, neem dan contact op via gertjan.schikan@gmail.com.

Coach aspiranten Waterpolo

Wij zijn met spoed op zoek naar een coach voor onze aspiranten. Aan de ene kant voert de coach enkele taken uit die bij oudere teams uitgevoerd worden door de aanvoerder. Denk hierbij aan het in bewaring hebben van de startkaarten, invullen van de spelers op het wedstrijdformulier en het bijhouden van afmeldingen voor wedstrijden. Daarnaast wordt uiteraard van de coach verwacht dat hij of zij onze aspiranten coacht. Ervaring en spelinzicht zijn pré’s. Het belangrijkste is mensen op een prettige manier positief kunnen en willen coachen. Er moet rekening gehouden worden met ongeveer 16 wedstrijden per jaar waarbij de aspiranten gecoacht moeten worden.

Mocht u/jij geïnteresseerd zijn, neem dan contact op via gertjan.schikan@gmail.com.

Trainer Waterpolo

Wij zijn op zoek naar een trainer. Als trainer geef je een keer per week een waterpolotraining. In deze trainingen probeer je zo goed mogelijk het trainingsplan van de hoofdtrainer uit te voeren. Tijdens trainingen richt je je op conditie-, balvaardigheid en speltactieken. Om deze reden is spelinzicht en kennis van waterpolo vereist, trainerservaring is een pré.

Mocht u/jij geïnteresseerd zijn, neem dan contact op via gertjan.schikan@gmail.com.