Waterpolo Corona wedstrijdprotocol

In dit corona protocol zijn de richtlijnen opgenomen zoals die van toepassing zijn tijdens de waterpolo wedstrijden in de Bonte Wever te Assen. We vragen eenieder kennis te nemen van dit protocol en de richtlijnen na te leven. Dit protocol is het algemene protocol opgesteld door de KNZB. En mede gebaseerd op de richtlijnen van de Bonte Wever.

Dit protocol wordt zo nodig geüpdatet op de website.

Corona wedstrijdprotocol waterpolo

Sportief belang is ondergeschikt aan onze gezondheid. En zeker de gezondheid van anderen. Ook de continuïteit van het mogen zwemmen en de doorgang van de competitie is belangrijker dan de sportieve resultaten van een individu of een individueel team. Leef daarnaar en neem de verantwoordelijkheid in het belang van onze sport!

Algemeen

Als het coronavirus is geconstateerd bij een sporter, begeleiding uit een waterpoloteam of official, dan blijf je thuis. Als je corona gerelateerde klachten hebt, blijf je thuis. In geval van sporten, waar je traint met anderen en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen:

 • Als een sporter symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid, dan traint hij niet, speelt hij niet en dient hij te worden getest;
 • Als een sporter positief wordt getest op het virus:
 • gaat hij/zij in quarantaine
 • het hele team waarmee wordt gesport (c.q. trainingsselectie) wordt getest op aangeven van medici/GGD
 • Of het hele team gaat gedurende 10 dagen in quarantaine:
 • als ze op een afstand van minder dan 1,5m zijn geweest van de sporter gedurende 10 minuten of langer,
 • tenzij zij op een grotere afstand dan 1,5m zijn geweest en geen symptomen hebben.
 • Als er twee of meer sporters of begeleiding van hetzelfde team positief testen op corona, dan moet het gehele team in Quarantaine gedurende 10 dagen. Geen wedstrijden en geen trainingen. De sporters van het team moeten zich laten testen op aangeven van de medici en GGD.

Aanvullende richtlijnen voor terugkomst van vakantie in het buitenland:

 • Komt men uit een geel gebied (zie actueel overzicht) dan hoeft men bij terugkeer niet in thuisquarantaine.
 • Komt men uit een oranje gebied, dan is het dringende advies om bij terugkomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Accommodatie

 • We maken gebruik van de achteringang.
 • Een ieder dient de looproutes aangegeven in het zwembad te volgen.
 • Er mogen max 6 personen tegelijk in de kleedkamer aanwezig zijn.

Sporters

 • Tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan voor alle leeftijden;
 • Tijdens rustmomenten en time-out (in en buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen.
 • Voor de volwassenen (18 jaar en ouder) op de spelersbank wordt de 1,5 meter-norm aangehouden.
 • Bij de spelersbank staan minimaal 2 emmers met chloorwater om te gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbank.
 • Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de sporter meetelt als publiek en de 1,5 meter-norm moet aanhouden, tenzij de sporter direct de locatie verlaat.

Trainer/Coaches

 • Voor trainers/coaches gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening.
 • De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld, met de 1,5 meter-norm t.o.v. de spelersbank.
 • De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach mag staan op het moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Echter, de scheidsrechter moet eerst buiten het 6 meter gebied zijn aan de kant van deze coach. Bij wisselen van spelers na een doelpunt, bij een Time-out en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. Altijd met in achtneming van de 1,5 meter-norm.
 • De beweegruimte bij een time-out is tot de eigen 5 meterlijn. Dit is ter bescherming van de scheidsrechter (begeeft zich op dat moment in het midden van het bad).
 • Tijdens rustmomenten en time-out (in en buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen door de begeleiding en sporters.
 • Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.

Jurytafel

 • Voor de officials achter de jurytafel gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels.
 • De te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijd klok, 30 seconden, pen, vlaggen worden bij wisseling van officials gedesinfecteerd. Desinfectiemiddel staat klaar.

De wedstrijd

 • Bij wisselen van speelhelften moet er rekening gehouden worden met de 1,5 meter-norm.
 • Het vieren van een doelpunt kan alleen plaats vinden door een individu met gepaste (1,5m) afstand, anders niet. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
 • Het uitvoeren van een wissel vindt plaatst met inachtneming van 1,5 meter-norm. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
 • Teamofficials en wisselspelers in en rondom spelersbank.
 • Coach, assistent-coach, teammanager of fysiotherapeut bevinden zich op onderling en met de wisselspelers op 1,5 meter-norm.
 • Het bewust niet naleven van afstand houden tot de scheidsrechters en juryleden, wordt gezien als disrespectvol handelen en zal als zodanig behandeld worden middels een directe rode kaart. (Dit kan een schorsing of boete tot gevolg hebben. De boete verhaalt Aqua’68 op de betreffende persoon.)
 • Na de wedstrijd geen handen schudden; houd hierbij de 1,5 meter-norm in acht.

Rijden
Jeugdteam:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaargeen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.
 • In de auto wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen als je geen 1,5 meter afstand kunt bewaren tot de bestuurder.

Seniorenteams:

 • In de auto geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Publiek

 • Publiek is niet toegestaan bij de wedstrijden & trainingen.
 • Uitzondering: Rijdt u als chauffeur mee bij uitwedstrijden van de jeugdleden dan valt u onder de teambegeleiding en mag u blijven kijken bij de wedstrijd. Dit is alleen van toepassing op uitwedstrijden!