Wedstrijdsport – Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen via de afmeldpagina op website van Aqua’68.

Het lidmaatschap kan twee keer per jaar/seizoen worden beëindigd: per 1 juli en per 1 januari. Houd u rekening met een opzegtermijn van twee weken. Doet u dit namelijk niet en zegt u (kort) na de vastgelegde opzegdata alsnog uw lidmaatschap op, dan bent u nog wel contributie verschuldigd tot aan de eerstkomende opzegdatum.

Een bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap wordt, na opzegging, toegezonden tezamen met de eindrekening voor, mogelijk, nog te betalen restant contributie en/of (bonds)contributie