Contributie

Contributiebetaling
-1-
Automatische incasso Contributie wordt twee maandelijks (incassomomenten januari, maart, mei, september en november) middels automatische incasso van uw bank- of girorekening geïncasseerd.
-2-
Bij andere betalingsvormen worden er extra kosten, zijnde € 3,00 per keer, in rekening gebracht.

Contributie tweede sectie
Bij deelname aan meerdere secties wordt de contributie geheven voor de sectie met de hoogste contributie. Daarnaast wordt een toeslag van € 75,00 per jaar berekend voor de extra sectie waaraan men deelneemt.

Meer leden per gezin
Wanneer meer dan drie leden uit één gezin lid zijn van Aqua ’68, geldt vanaf het vierde lid een korting van 50% op het laagst te betalen contributiebedrag.

Aanvullende contributievoorwaarden G-zwemmen
Voor de sectie G-zwemmen gelden aparte contributievoorwaarden. De contributie geldt voor een heel zwemjaar (van september t/m juni) en verloopt via de periodieke incasso. Opzeggen van het lidmaatschap G-zwemmen kan tot 15 juni voorafgaand aan het nieuwe zwemjaar.

Voor de verschillende secties gelden onderstaande contributies zoals vastgesteld bij besluit op de ALV van 2020

Sectie Contributie (per jaar)
Wedstrijdzwemmen* € 335,-
Waterpolo** € 305,-
Waterpolo pupillen € 285,-
Zwemmend redden € 190,-
Opleidingen € 200,-
Masterzwemmen € 200,-
G-zwemmen € 190,-
Tweede sectie € 75,-
Vrijwilliger/official € 0,-

Op de Algemene ledenvergadering van 2020 is besloten dat de contributiebedragen worden verhoogd.
Aqua ’68 verhoogd de contributie en is hiertoe genoodzaakt door kostenstijging van o.a. badhuur.

Bij deelname aan wedstrijdzwemmen en waterpolo is een startvergunning verplicht van € 38,-  (2020  € 35,75) per jaar (vanaf 12 jaar). De startvergunning wordt ieder jaar in maart geïncasseerd. Daarnaast betalen nieuwe leden van de sectie Waterpolo € 10,00 borg voor de capfonds.

*In verband met hoge inschrijfgelden voor sommige zwemwedstrijden en de (grotere) zwemtoernooien, kan het voorkomen dat hiervoor aan de deelnemende zwemmer een eigen bijdrage wordt gevraagd. De (ouders van de) zwemmer wordt hierover bij de voorlopige inschrijving geïnformeerd.

**Dit bedrag is inclusief de jaarlijkse bijdrage voor het capfonds.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt telkens met 6 maanden verlengd. Aanmelden.
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend via deze website bij Afmelden, per 1 januari en op 1 juli, met dien verstande dat een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht dient te worden genomen in verband met de opzegging bij de zwembond. U en uw sectiehoofd ontvangen altijd een bevestiging van de opzegging per e-mail.

Meedoenregeling

De gemeente Assen stimuleert sporten. Indien ouders minder te besteden hebben en graag hun kind willen laten sporten, dan kunnen zij een beroep te doen op meerdere regelingen zoals de Meedoenregeling. Ook kan er naast een beroep op de Meedoenregeling ook een beroep mag doen op het JeugdSportFonds. Meer hierover is te lezen in een flyer.

Clubkleding

Aqua’68 leden dragen bij wedstrijden clubkleding, een polo shirt en een korte broek. Daarnaast kan de lid er zelf voor kiezen om ook een hooded sweater, jogging broek of trainingspak aan te schaffen. Ook is er een eenvoudig basic t-shirt te koop. De kleding dient door de lid zelf te worden aangeschaft. Het bestellen van de clubkleding kan die webwinkel van Hacom Assen. De bestelling kan thuis worden bezorgd.