Aanmelden

Druk na het invullen op “Aanmelden lidmaatschap”. De aanvraag wordt daarna door de secretaris beoordeeld. Binnen enkele dagen krijgt u per e-mail een bevestiging van uw lidmaatschap.

Voornaam (verplicht)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Mobiele nummer

Uw email (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Geslacht (verplicht)

Van welke sectie(s) wilt u lid worden (verplicht)
Wedstrijdsport (€ 300 per jaar)Waterpolo (€ 265 per jaar)Waterpolo pupillen (€ 214 per jaar)Zwemmend redden (€ 170 per jaar)Opleidingen (€ 170 per jaar)NAVTC Arabische vrouwen (€ 170 per jaar)Masterzwemmen (€ 170 per jaar)G-zwemmen (€ 170 per jaar)G-zwemmen/Van BoeijenVrijwilliger (€ 0 per jaar)

Bij G-zwemmen, heeft het lid zwemdiploma's

Bij G-zwemmen, kan het lid zelfstandig zwemmen

Bij G-zwemmen, wat is de naam van de begeleider van het lid

Betaling lidmaatschap via automatische incasso (verplicht)

IBAN nummer (verplicht)

Naam van uw vorige vereniging

Begindatum lidmaatmaatschap (verplicht)

Eventuele opmerking

U gaat akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden
Ja

U gaat akkoord met de Omgangsregels van Aqua'68
Ja

Lidmaatschapsvoorwaarden

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend via de website (Afmelden), per 1 januari en op 1 juli, met dien verstande dat een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht dient te worden genomen. U en uw sectiehoofd ontvangen altijd een bevestiging van de opzegging per e-mail.
 3. Contributie wordt twee maandelijks (incassomomenten januari, maart, mei, september en november) middels automatische incasso van uw bank- of girorekening geïncasseerd. Bij andere betalingsvormen worden er extra kosten, zijnde € 3,00 per keer, in rekening gebracht.
 4. Bij deelname aan meerdere secties wordt de contributie geheven voor de sectie met de hoogste contributie. Daarnaast wordt een toeslag van € 24,00 per jaar berekend voor de extra sectie waaraan men deelneemt.
 5. Wanneer meer dan drie leden uit één gezin lid zijn van Aqua ’68, geldt vanaf het vierde lid een korting van 50% op het laagst te betalen contributiebedrag.
 6. Eventuele startvergunningen worden in januari/februari geïncasseerd.
 7. De € 250 waterpolo contributie is inclusief de jaarlijkse bijdrage van € 10,00 voor het capfonds.
 8. Ieder lid van de sectie Waterpolo betaalt € 10,00 borg voor de capfonds.
 9. Elke incasso wordt verhoogd met € 1,50 voor het aanstaande jubileum. Deze verhoging wordt maximaal 6x uitgevoerd en eindigt uiterlijk 1 juli 2018.

Omgangsregels

Omgangsregels zijn algemene uitgangspunten voor gedrag van leden van Aqua’68. De leden van Aqua’68:

 1. Accepteren en respecteren de ander en discrimineren niet.
 2. Houden rekening met grenzen die de ander aangeeft.
 3. Vallen anderen niet lastig en berokken geen schade.
 4. Maken geen misbruik van macht.
 5. Schelden niet, maken geen gemene grappen, negeren niet, pesten niet, lachen niemand uit, roddelen niet en vechten niet.
 6. Kom niet ongewenst dichtbij en raken anderen niet ongewenst aan.
 7. Stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongepaste opmerkingen.

Als iemand mij lastig valt, dan:

 1. Vraag ik hem / haar te stoppen.
 2. Vraag ik anderen om hulp.